Nanopac - strona główna
NanopacNanotechnologiaProduktyKontaktFAQ

Wybrane pojęcia
Fotokataliza z TiO2
Zastosowanie
powłok TiO2
Nanocząsteczki
srebra (Ag)
Zastosowanie
powłok Ag

Nanoprodukty na bazie srebra - nowa generacja

Srebro jako pierwiastek znane jest od czasów antycznych ze swego dobroczynnego oddziaływania na organizm ludzki. Gdy w średniowieczu przez Europę przetaczały się epidemie zabijając niemal połowę ówczesnej populacji, zazwyczaj oszczędzane przez zarazę były pałace i dwory, gdzie w powszechnym użytku było srebro w postaci zastaw, sztućców, ozdób, biżuterii, itp.

W czasach obecnych organizm ludzki atakowany jest w sposób ciągły zarówno przez różne bakterie, wirusy i grzyby, wiele toksyn w ulepszonych artykułach spożywczych oraz zanieczyszczonym środowisku, a również przez wszechobecne oddziaływanie fal elektromagnetycznych z niezliczonych źródeł. Wszystkie te szkodliwe oddziaływania można z powodzeniem kompensować obecnością srebra, a zwłaszcza jego odmiany w postaci nanocząsteczek, które znakomicie podnoszą efektywność osłonową bariery immunologicznej organizmów ludzkich.

Nanoprodukty na bazie srebra, w odróżnieniu od produktów na bazie tlenku tytanu, nie wymagają naświetlania promieniami UV w celu aktywacji. Wykazują silne działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze i są aktywne zarówno w warunkach normalnego oświetlenia dowolnym rodzajem światła - jak również w całkowitej ciemności. Ich skuteczność obejmuje likwidację przeszło 99% bakterii i grzybów a skuteczność potwierdzona jest odpowiednimi wynikami testów wykonanych w instytutach badawczych.


Sterylizacja

Nanoprodukty na bazie srebra mogą być stosowane zarówno w formie powłok powierzchniowo-czynnych na różne podłoża jak metale, tworzywa sztuczne, tkaniny, papier, ceramika, itp. - a również w postaci gotowych produktów rynkowych jak wkłady do filtrów do klimatyzacji, samochodów, lodówek, itp.

Należy zaznaczyć, że właściwości bakteriobójcze nanoproduktów na bazie srebra są długotrwałe: od kilkunastu godzin w przypadku produktów kosmetycznych, do kilku lat w przypadku powłok oraz filtrów.

do góry   « strona główna