Nanopac - strona główna
NanopacNanotechnologiaProduktyKontaktFAQ

Nanopac
Historia
Specjalizacja
Nano biznes
Patenty
Certyfikaty
Zamówienia rządowe
Partnerzy
Realizacje w Polsce

Projekty zrealizowane na zamówienia rządowe

IV.1999-III.2000 r.
przy wsparciu przez "Zarząd Małego
i Średniego Biznesu"
Fotokatalityczny system włókien optycznych
dla stosowania lotnych związków organicznych
(VOC - Volatile Organic Compounds).

Budowa systemu fotokatalitycznego wykonanego
z wiązki włókien optycznych dla stosowania lotnych związków organicznych.
V.2001-IV.2002 r.
przy wsparciu przez "Zarząd Małego
i Średniego Biznesu"
Zestaw fotoelektrochemicznego ogniwa słonecznego

Budowa fotochemicznego ogniwa słonecznego
z barwniko-czułą nanopowłoką TiO2.
VIII.2001-VII.2003 r.
przy wsparciu przez Ministerstwo Środowiska;
Program ECO-21
Filtry HVAC (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning -ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) dla oczyszczaczy powietrza.

Budowa systemu uzdatniania powietrza przy użyciu fotokatalizatorów niszczących toksyny organiczne.

do góry   « strona główna