Nanopac - strona główna
NanopacNanotechnologiaProduktyKontaktFAQ

Nanopac
Historia
Specjalizacja
Nano biznes
Patenty
Certyfikaty
Zamówienia rządowe
Partnerzy
Realizacje w Polsce

Nano biznes

W ostatnich czasach znacznie wzrosło znaczenie nano-technologii (NT) w świecie.

Staje się rzeczą ogólnie uznaną, że NT stanowi klucz w dziedzinach naukowych i przemysłowych nastawionych na poprawę jakości ludzkiego życia. NT odgrywa kluczową rolę w osiągnięciach najbardziej zaawansowanych dziedzin, takich jak informatyka, telekomunikacja, biotechnologia, energetyka i ochrona środowiska naturalnego.

Z tego względu, niektóre wysoko-rozwinięte kraje jak USA, Japonia i UE ustanowiły program naukowo-badawczy w dziedzinie NT w celu utrzymania się w światowej czołówce technicznej.

Firma NANOPAC rozpoczęła prace naukowo-badawcze w dziedzinie materiałów nano-fotokatalitycznych już do 1999 r. a jej produkty pojawiły się już na rynku technologii ochrony środowiska (ET) w połączeniu z technologią w zakresie energetyki (ET).

Dodatkowo, NANOPAC koncentruje się na rozwijaniu technologii NET, która stanowi połączenie najbardziej zaawansowanej techniki NT z dwoma gałęziami ET.

Wybrany przez NANOPAC kierunek rozwoju predystynuje firmę do osiągnięcia światowego sukcesu w dziedzinie komercjalizacji opracowanej technologii NET.

do góry   « strona główna