Nanopac - strona główna
NanopacNanotechnologiaProduktyKontaktFAQ

Nanopac
Historia
Specjalizacja
Nano biznes
Patenty
Certyfikaty
Zamówienia rządowe
Partnerzy
Realizacje w Polsce

Nanopac

NANOPAC jest znaną w świecie firmą o zaawansowanej technologii w dziedzinie materiałów fotokatalitycznych w Korei. Nanopac już zbudował solidne fundamenty w dziedzinie materiałów fotokatalitycznych z jednoczesnym ukierunkowaniem na komercjalizację własnej technologii, w oparciu o doskonałą kadrę specjalistów oraz wyposażenie techniczne. Co więcej, firma nieustannie podejmuje nowe technologie innowacyjne oraz realizuje je poprzez produkcję komponentów i systemów dla użytku praktycznego w dziedzinie środowiska mieszkalnego, środowiska naturalnego oraz nowych źródeł energii.

W ciągłym dążeniu pomocy klientom w poprawie ich standardów życia, poprzez trwały wzrost i zaangażowanie w prace badawczo-naukowe, Nanopac nastawiony jest na stałe zwiększanie swego udziału w światowym rozwoju naukowo-technicznym, ekonomicznym i socjalnym. Uzyskany już szeroki zakres wiedzy, doświadczeń oraz rozwój własnych technologii zapewniają firmie udział w rynku światowym oraz zapewnienie swoim klientom rozwój własnych dziedzin gospodarczych.

Równolegle z rozwojem nowych technologii, Nanopac wnosi swój udział w wdrażanie opatentowanych rozwiązań technicznych i procesów zapewniających wysoką jakość życia. Dzięki temu, firma posiada realne szanse na zdominowanie wielomiliardowej niszy rynkowej, nie tylko poprzez produkcję materiałów fotokatalitycznych i roztworów powłokowych lecz również poprzez kształtowanie i produkcję komponentów i systemów w dziedzinie ochrony środowiska i produkcji czystej energii.


Główne kierunki działania:
  • Fotokatalityczne nano-materiały półprzewodnikowe (proszki, roztwory),
  • Stosowane produkty fotokatalityczne,
  • Systemy poprawy środowiska naturalnego (powietrze, woda, likwidacja zapachów),
  • Materiały fotoczułe,
  • Nowe i odnawialne źródła energii.
do góry   « strona główna